Muzičari

Slika Dušice Polovine sa kratkom biografijomMr Dušica Polovina
viola

Dušica Polovina sa violom

 
 

Timea Kalmar u zagrljaju sa violončelomMr Timea Kalmar
violončelo

Violončelo Timee Kalmar

 
 

Mihal Budinski svira violinu na koncertu U čast instrumentu 2005Mr Mihal Budinski
violina

 
 

Stevan Rakić i Kristina Šuklar sa električnom violinomKristina Šuklar
violina

 
 

Mirjana Bogdanović svira violinuMirjana Bogdanović
violina

Mirjana Bogdanović svira violinu

 
 

Momčilo Matić sa violinomMomčilo Matić
violina

 
 

Robert Lakatoš prima medalju na takmičenjuRobert Lakatoš
violina

Robert Lakatoš svira violinu

 
 

Anamarija Vejnović na probi u novosadskoj SinagogiAnamarija Vejnović
violončelo

 
 

Dragana Gajić sa violinom majstora RakićaDragana Gajić
violina

 
 

Aleksandra Đurić svira violončelo pored Stevana RakićaAleksandra Đurić
violončelo

 
 

Aleksandra Samolov svira renesansnu violinuAleksandra Samolov
renesansna violina

Renesansna violina Rakić Aleksandre Samolov Renesansna violina Rakić Aleksandre Samolov