O nama

Od osnivanja radionice u Novom Sadu, 1990. godine, naš rad posvećen je gradnji novih instrumenata ili reparaciji starih istrumenata, profesionalno, sa punom odgovornošću i visokim kvalitetom.

Pritom uvek nastojimo da zadovoljimo muzičara, podrazumevajući tu i vodeće instrumentaliste, čije majstorstvo zahteva vrhunski pripremljen i održavan instrument, i mlade muzičare, učenike koji tek počinju sa učenjem muzike i upoznaju se sa sviranjem na gudačkim instrumentima.

Upravo zato, uvek sa zadovoljstvom dajemo uputstva i savete mladim muzičarima, jer i za njih ispravan i dobro održavan instrument predstavlja važan element i nezaobilaznu pretpostavku uspešnog napredovanja u učenju muzike.

Svaki instrumentalista, bez obzira na uzrast i na sopstveni interpretativni nivo treba da ima optimalno prilagođen "alat" - dobar instrument kod najmlađih podstiče na učenje i omogućava im da u punoj meri osete radost muziciranja, dok je koncertnim muzičarima dobar instrument neophodan da u potpunosti iskažu svoje interpretativno umeće i sviračko majstorstvo.

Stevan i Ana Rakić ispred radnje u Poštanskoj Ulici, Novi Sad

Violine i viole okačene u radnji Rakić u Novom Sadu